Wave

Privacy pagina van Boiten Marktkramenverhuur

Boiten Marktkramenverhuur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Boiten Marktkramenverhuur en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Boiten Marktkramenverhuur verstrekt.

Boiten Marktkramenverhuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam.
  • Uw adresgegevens.
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw e-mailadres.

WAAROM Boiten Marktkramenverhuur GEGEVENS NODIG HEEFT

Boiten Marktkramenverhuur verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Boiten Marktkramenverhuur  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 HOE LANG Boiten Marktkramenverhuur  GEGEVENS BEWAART

Boiten Marktkramenverhuur  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Boiten Marktkramenverhuur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@boitenmarktkramenverhuur.nl Boiten Marktkramenverhuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Boiten Marktkramenverhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Boiten Marktkramenverhuur  maakt gebruik van Firewall, Virusscanner en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Boiten Marktkramenverhuur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Boiten Marktkramenverhuur op via info@boitenmarktkramenverhuur.nl